Сборник с доклади

1 ноември 2014 – срок за предаване на докладите.

Сборникът ще бъде издаден през 2015 г. от Университетско издателство.

Промяна в датата

Ред обстоятелства налагат Конференцията да бъде отложена за месец март 2014 г.

Време – 14 и 15  март 2014 г.

Място – зала 1 на Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”.

Тематики

Конференцията е посветена на тематизациите на тялото и сетивността в континенталната философия.

Време – 13 и 14  декември 2013 г.

Място – зала 1 на Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”